Kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”

Hãy ký thư kiến nghị ! Là người Việt Nam bạn hãy ủng hộ kiến nghị này

Nguyễn Thái Học Foundation

Sơ lược lý do kiến nghị

Vào thế kỷ 16, thế giới biết rất ít về vùng Đông Nam Á. Thương nhân và thủy thủ Tây Phương thời bấy giờ gọi vùng biển xung quanh các nước mà ngày nay gọi là các quốc gia Đông Nam Á, là “Biển Nam Trung Hoa” để nói đến lưu vực và vị trí của nó tương ứng với các quốc gia vây quanh vùng biển này và nằm về phía Bắc của Úc Đại Lợi, phía Đông của Ấn Độ, và phía Nam của Trung Hoa (Trung quốc).

Đáng lưu ý là vùng biển này một thời được gọi là Biển Chăm-Pa hay Biển của Chăm-Pa, tên của một vương quốc vùng duyên hải đã từng hưng thịnh trước thế kỷ 16.

Trong thời kỳ hiện đại, khi nền văn minh nhân loại phát triển theo hướng hợp tác toàn cầu về nhiều mặt, thì từ thế kỷ 20, về phương diện địa lý, cộng đồng quốc tế đã thiết lập một tiểu vùng thuộc Á Châu để giải quyết nhu cầu của nhân loại. Tiểu vùng này chính thức được gọi là Đông Nam Á, bao gồm Miến Điện, Brunei, Cam Bốt, Đông Timor, Indonesia, Lào, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Phi Luật Tân, và Việt Nam.

Vùng Đông Nam Á được đại diện bởi khoảng 600 triệu dân, và trong một nỗ lực chung, họ đã có những đóng góp riêng biệt và độc đáo cho nền văn minh hiện đại trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, chính trị, v.v…

Ngoài những dữ kiện trên, sau đây là những sự thật không thể chối cãi:

1. Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận vùng này và tên gọi là “Đông Nam Á”.

2. Các nước Đông Nam Á bao quanh hầu như toàn bộ Biển Nam Trung Hoa với tổng số bờ biển dài khoảng 130.000 km (81.250 dặm) ; trong khi bờ biển phía Nam của Trung Hoa (Trung quốc) chỉ đo được khoảng 2.800 km (1.750 dặm).

3. Vùng biển này không giành cho riêng một quốc gia nào. Nó là một di sản chung của nhân loại và đã được cộng đồng quốc tế thực sự sử dụng trong nhiều thế kỷ như là thủy đạo quan trọng đứng hàng thứ hai trên thế giới.

Hãy tham gia chiến dịch yêu cầu Tổng Thống và Thủ Tướng của 11 quốc gia Đông Nam Á, Chủ tịch Tổ chức Bản đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch và Giám đốc của 11 Hội Địa Lý trên thế giới đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”.

Hãy tham gia ký thư kiến nghị ! Hành động của quý vị sẽ được ghi nhớ mãi trong lịch sử cận đại của vùng Đông Nam Á.

Thư kiến nghị gửi Tổng Thống và Thủ Tướng của 11 quốc gia Đông Nam Á, Chủ tịch Tổ chức Bản đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch và Giám đốc của 11 Hội Địa Lý.

Kính thưa quý ngài:

Theo tôi, việc đặt tên “Biển Nam Trung Hoa” đã bị sử dụng một cách sai lầm trong một thời gian dài khi mô tả hiện trạng địa lý của vùng biển được bao quanh bởi các quốc gia Đông Nam Á.

Tôi thiết tha yêu cầu quý ngài hãy đổi tên biển thành “Biển Đông Nam Á”, để phản ảnh chính xác kiến thức của nhân loại về môi trường địa lý, tình trạng hiển nhiên về ưu thế địa lý chủ quản vùng biển của vùng mà tôi đề cập đến (vùng Đông Nam Á), lợi ích của 600 triệu người dân Đông Nam Á, và quan điểm của cộng đồng quốc tế.

Hành động của quý ngài chắc chắn sẽ khích lệ người dân vùng này, và thậm chí hơn thế nữa, nó thể hiện sự chăm sóc và yêu mến nhiều hơn đối với hành tinh của chúng ta và vì vậy, một cách sâu sắc, quý ngài đang thúc đẩy việc cải thiện nền văn minh và môi trường của nhân loại.

[Ký tên]

Hãy bấm vào đây để ký thư kiến nghị

Change “South China Sea” to “Southeast Asia Sea”

Petition to the Presidents and Prime Ministers of 11 countries of Southeast Asia, the President of United Nations Atlas of the Oceans, and the CEOs and Presidents of 11 Geographic Organizations

Dear Sirs and Madams:

In my opinion, the naming of “South China Sea” has been used erroneously for a long time to depict the current geographical state of the body of water surrounded by the countries of South East Asia.

I ask with the utmost sincerity of you to change the name to “Southeast Asia Sea”, so as to accurately reflect the knowledge that mankind has on geographical environment, the obvious state of geographical dominance in said region, the interests of 600 million people of Southeast Asia, and the point of view of the international community.

Your actions will undoubtedly inspire the people of that region, and even beyond, to show more care and compassion towards our planet and thus profoundly promote the betterment of human civilization and environment.

Truly yours,
[Your name]

Sig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: